yamamori

History

เป็นเวลามากกว่า 20 ปี ที่บริษัท ยามาโมริ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายซอสถั่วเหลืองญี่ปุ่น และอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน ภายใต้แบรนด์ "Yamamori" เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าโรงงาน ภัตตาคาร ร้านอาหาร และกลุ่มลูกค้าทั่วไป Yamamori ยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

1889
เริ่มดำเนินธุรกิจการผลิตมิโซะและซอสถั่วเหลืองในจังหวัดมิเอะ เมืองคุวานะ ประเทศญี่ปุ่น
1951
ก่อตั้ง Yamamori Food Brewing Co., Ltd.
1988
  • ร่วมทุน กับ บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด และริเริ่มขยายธุรกิจในต่างประเทศ และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Yamamori Inc.
1995
ก่อตั้งบริษัท ยามาโมริ เทรดดิ้ง จำกัด ในประเทศไทย
1997
เริ่มจำหน่ายซอสถั่วเหลืองญี่ปุ่นในประเทศไทย
1998
ก่อตั้งโรงงานสำหรับหมักซอสถั่วเหลืองในประเทศไทย เริ่มการผลิตและจำหน่ายซอสถั่วเหลืองญี่ปุ่น
2000
เริ่มจำหน่ายแกงไทยสำเร็จรูป
(แกงเขียวหวานไก่ แกงเผ็ดไก่ และแกงกะหรี่ไก่) ประเทศญี่ปุ่น
2004
  • ก่อตั้ง บริษัท สยาม ยามาโมริ จำกัด สำหรับผลิตซอสถั่วเหลืองญี่ปุ่นและได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และก่อตั้ง บริษัท เอคิววายซอส จำกัด ภายใต้การร่วมทุนของ 3 บริษัท
2006
บริษัท สยาม ยามาโมริ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
2007
  • เริ่มจำหน่ายซอสปรุงรสในประเทศไทย บริษัท สยาม ยามาโมริ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001
2008
เริ่มจำหน่ายอาหารแช่แข็งในประเทศไทย
2011
บริษัท สยาม ยามาโมริ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22000
2013
ก่อตั้งบริษัท ยามาโมริ (ประเทศไทย) จำกัด
2015
  • บริษัท สยาม ยามาโมริ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล จัดงานฉลองร่วมกันทั้ง 3 บริษัท เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งบริษัท ยามาโมริ เทรดดิ้ง จำกัด
ครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งบริษัท สยาม ยามาโมริ จำกัด
และฉลองการก่อตั้ง บริษัท ยามาโมริ (ประเทศไทย) จำกัด
2016
บริษัท ยามาโมริ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน FSSC 22000 และ GMP/HACCP
2017
  • บริษัท ยามาโมริ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล
    และมาตรฐาน JAS (Japanese Agricultural Standard)