YAMAMORI TRADING CO.,LTD.    518/5 MANEEYA CENTER BLDG., 17TH(P) FL., PLOENCHIT ROAD, PATHUMWAN DISTRICT. BANGKOK 10330, THAILAND.      TEL : 0-26520561-2             FAX : 0-2652-0563
คลิป Vdo การแข่งขันการทำอาหาร จากผลิตภัณฑ์ของ Yamamori
Copyright © Yamamori Trading. All Rights Reserved.
คลิป Vdo การแข่งขันการทำอาหาร เมนูที่หลากหลาย ด้วยผลิตภัณฑ์ของ yamamori

ผู้เข้าแข่งขันคือ น้องจูน เมนู "ข้าวหน้าไก่ไข่เยิ้ม" และ น้องฟิช เมนู "หมูลุยหมี่ฟาดไข่"การแข่งขันคู่ที่ 25 "ข้าวหน้าไก่ไข่เยิ้ม "VS" หมูลุยหมี่ฟาดไข่"