Packing Size
5L
Packing Size
5L
1L
500ml
200ml
SHIRO SHOYU
HON-KAESHI
SOBA-KAESHI
ǭ "⫺ प"

繫Ƿʪҵ鹡 ع Ѻӹӫػ
"⫺"
ҹ ͹प

ҹ ͹प (Թйӵ)  աͧФҹҡԹ Ѻû Sushi, Sashimi 繵 ѧöõҧ ҡ
Packing Size
5L
J16
J22
J23
ǭ " " 

ǭ Ѻ,
ªͼԵѳ
J1
J2
J3
J4
J5
J10(F2)
J16
J22
J23
ǭ ٵ J1  "" 
ǭ ٵ J2  ""
ǭ ٵ J3  "ꡫ"
ǭ ٵ J4  "ʵ"
ǭ ٵ J5  "ŷ"
ǭ ٵ J10 "ػŷ"
ǭ " "
ǭ "͹प"
ǭ "⫺ प"
PREMIUM  (TAMARI)
SPECIAL  (TOKUSEN)
EXTRA  (TOKKYU)
STANDARD  (JOKYU)
LIGHT COLOR  (USUKUCHI)
SUPER LIGHT COLOR
Shiro Shoyu
Hon Kashi Sweetened
Soba Kaeshi
J1
ǭ ""
Special (Tokusen)

繫ǭ ա ʪҵԢͧ 繫๡ʧöû ҧ Ѵ اõҧ ҴԺ Ѵ
ǭ ""
Premium (Tamari)

繫ǭ蹷ǹͧͧ㹡ѡǹ˭ Ѻ÷ͧá蹢ͧ͹ ʪҵԷ ⫺
Packing Size
216L
18L
5L
ǭ "硫"
Extra (Tokkyu)

繫ǭ (ٵ 3) ๡ʧöͻاʪҵԢͧ ѧöѺҡ ªԴ
ǭ  "ʵ"
Standard (Jokyu)

ǭ ա Ѻاʢͧ üѴҧ
ǭ "ŷ"
Light Color (Usukuchi)

繫͹ (ٵ 5) Ѻ÷ͧäҾ ͧѵشԺ ӫػ ûբ Red-Snapper Nitsuke
Packing Size
1000L
216L
18L
5L
1L
Packing Size
1000L
216L
18L
5L
1L
500ml
200ml
7ml
ǭ "ػŷ"
Super Light Color

繫ǭ Ѻ÷ͧäҾբͧѵشԺ ͧ բͧǷԹ ӫػ
J2
J1
J3
Packing Size
216L
18L
5L
1L
Packing Size
1000L
216L
18L
5L
1L
500ml
200ml
Packing Size
1000L
18L
5L
216L
PREMIUM (TAMARI)
SPECIAL (TOKUSEN)
EXTRA (TOKKYU)
STANDARD (JOKYU)
LIGHT COLOR  (USUKUCHI)
SUPER LIGHT COLOR
J4
J5
J10(F2)
J1
J2
J3
J4
J5
J10(F2)
[ Home ]     [ Ytc News Letter ]     [ Video Clip ]     [ ѵԺѷ ]     [ ԵѳԹ ]     [ ٷ ]    [ ]
Copyright © Yamamori Trading. All Rights Reserved.
Japanese Soy Sauce